* Tiffen

TOPlist
reklamační podmínky Reklamační podmínky

Postup při reklamaci, příjem, výdej oprav
    Filtry Tiffen je možné předat k posouzení o uznání reklamace v rámci záruční doby osobně nebo je zasílat na adresu reklamačního oddělení. Filtry Tiffen doporučujeme zasílat v originálním plastovém balení včetně nalepeného štítku se seriovým číslem nebo jinak bezpečně zabalené.

K opravě je nutné vždy uvádět:
      • přesnou specifikaci problému který se vyskytl,
      • přesnou dodací adresu pro zpětné zaslání,
      • e-mailovou adresu a telefonické spojení, nejlépe mobilní číslo (zrychlí a usnadní komunikaci)

K opravě je vhodné doložit:
      • popsané obrazové materiály dokumentující obrazové vady jestliže jsou tyto reklamovány (např. papírové fotografie nebo fotografie na CD,DVD médiu apod.)

    Reklamace zaslané na adresu reklamačního oddělení jsou zasílány zpět na uvedenou dodací adresu zákazníka kamkoliv v rámci České a Slovenské republiky výhradně Expresní balíkovou službou Professional Parcel Logistic (PPL). Proto je také vhodné uvést při předávání reklamace do servisu číslo mobilního telefonu zákazníka. Kurýr PPL si tak může se zákazníkem domluvit přesné dodání až do domu nebo do zaměstnání. Na základě osobního vyžádání je možné zaslat na uvedenou dodací adresu i reklamace přijaté osobně na adrese servisu.

Cena za doručení.
    V případě záruční opravy servis zasílá zákazníkovi zásilku ZDARMA.

Záruční doba a doba pro vyřízení reklamace.
    Záruční doba je 120 měsíců (10 let) od data importu do České republiky prostřednictvím výhradního distributora FOTOTRADE s.r.o. Doba pro vyřízení reklamace se řídí dle obchodního zákonníku ( dle podmínek společnosti FOTOTRADE s.r.o.) anebo dle občanského zákonníku a to v zákonné lhůtě max.30 dnů.

Na co se nevztahuje záruka.
    Záruka se nevztahuje na vady prokazatelně způsobené třetí stranou, tedy zákazníkem. Mezi takové se počítá zejména poškození pádem, nárazem nebo jiným nepřiměřeným zacházením, které je v rozporu s běžným používáním nebo v rozporu s návodem k obsluze. Poškození vniknutím tekutin, mechanických nečistot jako je např. prach nebo písek. Poškození neodbornými zásahy nebo nepřípustnými úpravami.